Detailplaneering nr: DP-1-2018

Kehtestatud

Nõmmküla Vana-Leemeti Muhu vald Tavamenetlus

Esitatud dokumendid

Dokumendi liik Dokumendi nimetus Fail Kehtiv kuni Lisatud Lisaja
Kooskõlastuse otsus Elektrilevi kooskõlastus
(1.96 MB)
04.10.2018 Pille Tamm
Kooskõlastuse otsus Maanteeameti kooskõlastus
(1.12 MB)
16.10.2018 Pille Tamm
Planeeringu kehtestamise otsus Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
(136.79 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Seletuskiri Seletuskiri
(294.17 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Menetlusdokument Ettepaneku tegija kinnituskiri vastuväidete puudumise kohta
(23.41 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Menetlusdokument Kov vastus arvamusele
(63.36 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Menetlusdokument Kov vastus arvamusele 2
(62.59 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Menetlusdokument Vastus ettepaneku tegijale Aru
(47.88 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Planeeringu algatamise otsus Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu algatamine
(125.10 KB)
13.02.2018 Pille Tamm
Planeeringu vastuvõtmise otsus Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
(130.26 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Avalik dokument avaliku arutelu teade ajalehes
(36.31 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Avalik dokument Avaliku väljapaneku tulemused ajalehes
(55.74 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Avalik dokument illustratsioon
(91.49 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Avalik dokument illustratsioon 2
(119.36 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Avalik dokument Kehtestamise teade
(40.14 KB)
08.02.2019 Pille Tamm
Avalik dokument Planeeringu algatamisest teavitamine kohalikus ajalehes.
(102.66 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Avalik dokument sp vastuvõtmisest teavitamine ajalehes
(49.60 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Ettepanek Esitatud arvamus
(50.00 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Põhijoonis Põhijoonis
(539.57 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Muu joonis Situatsiooniskeem
(202.16 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Muu joonis Tugiplaan
(422.92 KB)
25.01.2019 Pille Tamm
Seisukoht Elektrilevi tehnilised tingimused
(29.47 KB)
09.11.2018 Pille Tamm
Seisukoht Lähteseisukohad
(282.93 KB)
13.02.2018 Pille Tamm
Vastuväide Avalikul väljapanekul esitatud ettepanek
(31.13 KB)
19.12.2018 Pille Tamm