Detailplaneering nr: DP-2-2018

Kehtestatud

Tamse Staadioni Muhu vald Tavamenetlus

Esitatud dokumendid

Dokumendi liik Dokumendi nimetus Fail Kehtiv kuni Lisatud Lisaja
Lisainfo Detailplaneeringu algatamise avaldus
(1.89 MB)
13.02.2018 Pille Tamm
Kooskõlastuse otsus Päästeameti kooskõlastus
(211.17 KB)
13.09.2018 Pille Tamm
Planeeringu kehtestamise otsus Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
(93.16 KB)
19.10.2018 Pille Tamm
Seletuskiri Seletuskiri
(874.59 KB)
13.09.2018 Pille Tamm
Menetlusdokument Sarapuu maaüksuse omaniku nõusolek
(452.87 KB)
13.09.2018 Pille Tamm
Planeeringu algatamise otsus Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu algatamine
(425.38 KB)
22.02.2018 Pille Tamm
Planeeringu vastuvõtmise otsus Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
(109.02 KB)
18.09.2018 Pille Tamm
Põhijoonis Põhijoonis
(239.15 KB)
13.09.2018 Pille Tamm
Muu joonis Situatsiooniskeem
(208.08 KB)
02.07.2018 Pille Tamm
Muu joonis Tugiplaan
(226.49 KB)
02.07.2018 Pille Tamm