Detailplaneering nr: DP-1-2018

Kehtestatud

Nõmmküla Vana-Leemeti Muhu vald Tavamenetlus

Planeeringuga seotud isikud

Nimi Roll Kontakt
Naftaal OÜ Taotleja rain.leht@gmail.com
RAIN LEHT Esindaja rain.leht@gmail.com
Klotoid OÜ Koostaja klotoid@sarma.ee

Arvamused

Esitaja Esitamise aeg Arvamus Arvesse võetud