Detailplaneering nr: DP-1-2018

Kehtestatud

Nõmmküla Vana-Leemeti Muhu vald Tavamenetlus

Otsustused

Olek Otsustuse lisaja Otsustuse kuupäev Otsustuse nimi Number
Algatatud Pille Tamm 09.11.2017 Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu algatamine 6
Vastu võetud Pille Tamm 08.11.2018 Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 277
Kehtestatud Pille Tamm 24.01.2019 Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 19

Toimingud

Liik Vastutaja Alustamine Tähtaeg Lõpetamine Märkus