Detailplaneering nr: DP-1-2019

Kehtestatud

Kantsi Haaviku Muhu vald Tavamenetlus

Üldandmed

Planeeringu põhijoonis
Planeeringute ala suurus
9.6300001 HA
Taotleja
TAAVI KLAOS
Koostaja

Muud andmed


Planeeringu põhjendatud eesmärk

Palun algatada detailplaneering eesmärgiga rajada Kantsi Haaviku maaüksusele metallist vairaamil päikeseelektrijaam võimsusega 990 kW ning ehitada välja võrguühendus Elektrileviga. Päikeseelektrijaama territooriumil hakatakse karjatama lambaid, mis aitavad ühtlaselt hooldada ning paremini ära kasutada antud territooriumi. Elektrijaam piiratakse 1,5m kõrguse aiaga.

Planeeringuga kavandatakse

Planeeringu ala

Alasse jäävad katastriüksused [0]


Üksuse nr Aadress