Detailplaneering nr: DP-2-2019

Algatatud

Raugi Männa Muhu vald Tavamenetlus

Üldandmed

Planeeringute ala suurus
7.3299999 HA
Taotleja
OÜ Adrem Invest
Koostaja

Muud andmed


Planeeringu põhjendatud eesmärk

Algatada detailplaneering järgneva eesmärgiga: MAA-ALA JAGADA KUUEKS (6) ELAMUKRUNDIKS, EHITUSÕIGUSE MÄÄRAMINE, TEE JA KOMMUNIKATSIOONIVÕRKUDE PLANEERIMINE, SIHTOTSTARBE MUUTMINE, KRUNDID MINIMAALSE SUURUSEGA 10000M2

Planeeringuga kavandatakse

Planeeringu ala

Alasse jäävad katastriüksused [1]


Üksuse nr Aadress
47801:001:0796 Männa