Detailplaneering nr: DP-2-2018

Kehtestatud

Tamse Staadioni Muhu vald Tavamenetlus

Üldandmed

Planeeringu põhijoonis
Planeeringute ala suurus
0.0 HA
Taotleja
MTÜ Spoardiklubi TC 2000
Koostaja
DP Projektbüroo OÜ

Muud andmed


Planeeringu põhjendatud eesmärk

Kehtiva planeeringu muutmine ehitusalade ja arhitektuursete tingimuste osas kaasajastamaks kehtivat plnaeeringulahendust

Planeeringuga kavandatakse

Täpsustada hoonestusalasid ning arhitektuurseid tingimusi

Planeeringu ala

Alasse jäävad katastriüksused [1]


Üksuse nr Aadress
47801:002:0403 Staadioni