Detailplaneering nr: DP-6-2018

Algatatud

Rässa Riina Muhu vald Tavamenetlus

Üldandmed

Planeeringute ala suurus
4.0500002 HA
Taotleja
RIINA MATTILA
Koostaja

Muud andmed


Planeeringu põhjendatud eesmärk

Soovin jagada kinnistu "Riina" (4) neljaks kinnistuks - elamumaa, vastavalt varasemalt koostatud planeeringulahendusele.

Planeeringuga kavandatakse

Planeeringu ala

Alasse jäävad katastriüksused [1]


Üksuse nr Aadress
47801:001:0449 Riina