Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-90-2016Pädaste KadakaAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald17.08.2016
Pädaste küla Kadaka mü dp algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine 129


DP-2-2016Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringAlgatatudPaide linnJärva maakond,Paide linn30.05.2016
Paide linnavalitsuse korraldus 228


DP-1-2016Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringAlgatatudPaide linnJärva maakond,Paide linn16.05.2016
Paide linnavalitsuse korraldus 198


Vastu võetud
DP-1-2015Pädaste Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste detailplaneeringVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald14.10.2015
Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste dp algatamine ja KSH algatamata jätmine 91
12.08.2016
Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 228

DP-4-2015EmiliVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald11.08.2010
Detailplaneeringu algatamine 249
20.06.2016
Vastuvõtmise korraldus 167

DP-46-2015Tallinna mnt 23 ArukülaVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald10.03.2015
Detailplaneeringu algatamine 14
05.04.2016
Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus 78

Kehtestatud
DP-40-2015SusimurruKehtestatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald11.03.2014
Detailplaneeringu algatamine 64
24.11.2015
Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus 397
20.06.2016
Kehtestamise korraldus 166
DP-1-2016Rohtla IIKehtestatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald11.04.2006
Algatamise otsus 42
03.05.2016
Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus 84
15.06.2016
Kehtestamise otsus 49
DP-8-2016KasemarjaKehtestatudSaue valdHarju maakond,Saue vald25.06.2013
Detailplaneeringu algatamine 422
01.03.2016
Detailplaneeringu vastu võtmine 170
05.04.2016
Detailplaneeringu kehtestamine 257
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee