Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-2-2019Raugi MännaAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald20.06.2019
Raugi küla Männa detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine


DP-3-2019MänniAlgatatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald12.06.2019
Igavere külas, Männi dp koostamise algatamine ja lähteseisukohad 34


DP-1-2019Kantsi HaavikuAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald21.02.2019
kantsi küla Haaviku katastriüksusedetailplaneeringu algatamine 92


Vastu võetud
DP-7-2018Liiva AasaVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald20.09.2018
Liiva küla Aasa detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 72
29.05.2019
Liiva küla Aasa detailplaneeringu algatamine 143

DP-8-2018Muhu MajaVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald15.11.2018
Liiva küla Muhu maja detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 78
13.03.2019
Liiva küla Muhu Maja detailplaneeringu vastuvõtmine 73

DP-14-2017KeldripõlluVastu võetudSaue valdHarju maakond,Saue vald24.10.2017
Detailplaneeringu algatamine 807
21.11.2018
Detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikustamine 1439

Kehtestatud
DP-1-2018Nõmmküla Vana-LeemetiKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald09.11.2017
Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu algatamine 6
08.11.2018
Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 277
24.01.2019
Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine 19
MP-30-2018Viljandi MP 3KehtestatudViljandi linn05.11.2018
Süsteemne MP algatamine
13.12.2017
Süsteemne MP vastuvõtmine
09.12.2018
Süsteemne MP kehtestamine
MP-28-2018Viljandi MP 2KehtestatudViljandi linn01.11.2017
Süsteemne MP algatamine
08.11.2018
Süsteemne MP vastuvõtmine
30.11.2018
Süsteemne MP kehtestamine
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee