Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-4-2017Suuremõisa Lageda mü detailplaneeringAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald27.04.2017
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu algatamine 207


DP-3-2017T-3-2017AlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald15.03.2017
Kesse küla Jaani-Andruse dp algatamine ja KSH algatamata jätmine 202


YP-1-2017Raasiku valla üldplaneeringAlgatatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald07.03.2017
Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 9


Vastu võetud
DP-92-2016Vanamõisa küla PiirinurgaVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald12.10.2016
Vanamõisa küla Piirinurga mü detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine 170
29.03.2017
Vanamõisa Piirinurga mü dp vastuvõtmine 80

DP-3-2017Raudlinna ja TalitundruVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald15.06.2016
Detailplaneeringu algatamine 48
27.03.2017
Detailplaneeringu vastu võtmise korraldus 104

DP-91-2016Tamse küla Põllumaa dpVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald19.09.2016
Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine 164
22.03.2017
Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 65

Kehtestatud
DP-4-2015EmiliKehtestatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald11.08.2010
Detailplaneeringu algatamine 249
19.12.2016
Vastuvõtmise korraldus 373
20.03.2017
Detailplaneeringu kehtestamine 86
DP-77-2016Kuivastu Tammikülje ja TammiojaKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald22.01.2010
Kuivastu küla Tammikülje ja Tammioja maaüksuste detailplaneeringu algatamine 25
27.01.2017
Kuivastu küla Tammikülje kü dp vastuvõtmine, avalikule väljapanekule suunamine 20
15.03.2017
Kuivastu küla Tammikülje maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 203
DP-1-2017Nulu ja Kadaka DP, Kalesi KehtestatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald10.11.2015
Algatamise korraldus 380
19.12.2016
Vastuvõtmise korraldus 374
06.02.2017
Kehtestamise korraldus 34
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee