Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-1-2020T-1-2020AlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald21.11.2019
Kantsi küla Riida detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 120


DP-2-2019Raugi MännaAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald20.06.2019
Raugi küla Männa detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine


DP-3-2019MänniAlgatatudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald12.06.2019
Igavere külas, Männi dp koostamise algatamine ja lähteseisukohad 34


Vastu võetud
DP-14-2017KeldripõlluVastu võetudSaue valdHarju maakond,Saue vald24.10.2017
Detailplaneeringu algatamine 807
21.11.2018
Detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikustamine 1439

DP-5-2018UnitoVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald02.05.2017
Järsi külas Unito kü-l ja lähialal dp koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 155
11.06.2018
Järsi külas Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine 165

DP-4-2018Võidu 11 Vastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald20.06.2013
Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Võidu tn 11 kinnistul ja lähialal 163
11.06.2018
Aruküla alevikus Võidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine 166

Kehtestatud
DP-1-2019Kantsi HaavikuKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald21.02.2019
kantsi küla Haaviku katastriüksusedetailplaneeringu algatamine 92
01.11.2019
Kantsi küla Haaviku detailplaneeringu vastuvõtmine 292
20.12.2019
Kantsi küla Haaviku detailplaneeringu kehtestamine 342
DP-9-2017Liiva Maleva ja RaunmäeKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald11.10.2017
Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu algatamine 233
26.06.2019
Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine 171
09.08.2019
Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine 217
DP-8-2018Muhu MajaKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald15.11.2018
Liiva küla Muhu maja detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 78
13.03.2019
Liiva küla Muhu Maja detailplaneeringu vastuvõtmine 73
01.08.2019
Liiva küla Muhu maja detailplaneeringu kehtestamine 202
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee