Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-3-2018Koguva sadama detailplaneeringAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald22.03.2018
Koguva sadama detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine 36


DP-2-2018Tamse StaadioniAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald15.02.2018
Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu algatamine 33


DP-2-2018Iltre tn, Kuuse põik ja Redise tn vaheline alaAlgatatudSaue valdHarju maakond,Saue vald06.12.2017
Detailplaneeringu algatamine 939


Vastu võetud
DP-4-2018Võidu 11 Vastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald20.06.2013
Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Võidu tn 11 kinnistul ja lähialal 163
11.06.2018
Aruküla alevikus Võidu tn 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine 166

DP-5-2018UnitoVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald02.05.2017
Järsi külas Unito kü-l ja lähialal dp koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 155
11.06.2018
Järsi külas Unito katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine 165

DP-24-2015TutiVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald11.04.2006
Detailplaneeringu algatamine 41
07.05.2018
Tutti ja Tuti 1 detailplaneeringu vastuvõtmine 114

Kehtestatud
MP-14-2018test 05.60KehtestatudKose vald01.06.2018
Süsteemne MP algatamine
01.06.2018
Süsteemne MP vastuvõtmine
30.06.2018
Süsteemne MP kehtestamine
DP-8-2017Muhu tapamajaKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald16.08.2017
Muhu tapamaja detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 219
23.02.2018
Muhu tapamaja detailplaneeringu vastuvõtmine 27
26.06.2018
Muhu tapamaja detailplaneeringu kehtestamine 149
DP-7-2017Kallaste sadamaala KehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald19.04.2017
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu algatamine ja KSH algatamata jätmine 208
06.12.2017
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu vastuvõtmine 363
19.04.2018
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu kehtestamine 42
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee