Viimased planeeringud
Number
Nimetus
Olek
KOV
Asukoht
Algatamise kuupäev

otsus
Vastuvõtmise kuupäev

otsus
Kehtestamise kuupäev

otsus
Algatatud
DP-2-2018Tamse StaadioniAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald15.02.2018
Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu algatamine 33


DP-2-2018Iltre tn, Kuuse põik ja Redise tn vaheline alaAlgatatudSaue valdHarju maakond,Saue vald06.12.2017
Detailplaneeringu algatamine 939


DP-1-2018Nõmmküla Vana-LeemetiAlgatatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald09.11.2017
Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu algatamine 6


Vastu võetud
DP-8-2017Muhu tapamajaVastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald16.08.2017
Muhu tapamaja detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine 219
23.02.2018
Muhu tapamaja detailplaneeringu vastuvõtmine 27

DP-2-2016Harukadaka ja HõbekuuseVastu võetudRaasiku valdHarju maakond,Raasiku vald16.02.2016
Algatamise korraldus 32
11.12.2017
Vastuvõtmise korraldus 416

DP-7-2017Kallaste sadamaala Vastu võetudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald19.04.2017
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu algatamine ja KSH algatamata jätmine 208
06.12.2017
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu vastuvõtmine 363

Kehtestatud
DP-4-2017Suuremõisa Lageda mü detailplaneeringKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald27.04.2017
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu algatamine 207
06.12.2017
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 362
24.01.2018
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 8
DP-89-2016Väikese väina 110kv KaabelliinKehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald20.04.2016
Väikese väina 110kV kaabelliini dp algatamine ja KSH algatamata jätmine 142
13.10.2017
Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu vastuvõtmine 311
21.12.2017
Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu kehtestamine 376
DP-94-2016Simiste Lõkitsa KehtestatudMuhu valdSaare maakond,Muhu vald18.01.2017
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine 184
07.06.2017
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine 155
14.12.2017
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 17
EL Regionaalarengu Fond
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee