Tavamenetlus: DP-1-2015
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-85-2015
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
dp algatamise taotlus23.10.2015Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus23.08.2016Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus23.08.2016Pille Tamm
Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine19.05.2017Pille Tamm
Seletuskiri19.08.2016Pille Tamm
Maavanema heakskiit19.05.2017Pille Tamm
Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste dp algatamine ja KSH algatamata jätminePädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga maaüksuste dp algatamine ja KSH algatamata jätmine23.10.2015Pille Tamm
Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtminePädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine16.08.2016Pille Tamm
Põhijoonis19.05.2017Pille Tamm
Põhijoonis19.08.2016Pille Tamm
Kruntimise skeem19.05.2017Pille Tamm
Situatsiooniskeem19.05.2017Pille Tamm
Tugiplaan19.05.2017Pille Tamm
Visualiseering19.05.2017Pille Tamm
Planeeringu lähtesiesukohadPlaneeringu lähtesiesukohad21.10.201723.10.2015Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee