Tavamenetlus: DP-13-2015
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-118-2015
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Dp kooskõlastus Keskkonnaamet05.01.2017Pille Tamm
Maanteeameti kooskõlastus05.01.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus05.01.2017Pille Tamm
Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine05.01.2017Pille Tamm
Seletuskiri05.01.2017Pille Tamm
Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste algatamineKantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste algatamine16.12.2015Pille Tamm
Planeeringu vastuvõtmise aja avaliku väljapaneku korraldus05.01.2017Pille Tamm
p6hijoonis.jpgp6hijoonis.jpg05.01.2017Pille Tamm
Põhijoonis05.01.2017Pille Tamm
Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamineDetailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine02.10.201516.12.2015Pille Tamm
Elektrilevi tehnilised tingimused05.01.2017Pille Tamm
Asukohaskeem05.01.2017Pille Tamm
Detailplaneering (allkirjastatud)05.01.2017Pille Tamm
Kruntimise plaan05.01.2017Pille Tamm
Planeeritav elektriühendus05.01.2017Pille Tamm
Põhijoonis pdf05.01.2017Pille Tamm
Tugiplaan05.01.2017Pille Tamm
Visualiseering05.01.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee