Tavamenetlus: DP-4-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Hellamaa küla Tamme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamineHellamaa küla Tamme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine18.01.2016Kaie Abe
Seletuskiri 121.01.2016Kaie Abe
Hellamaa küla Tamme maaüksuse detailplaneeringu algatamine18.01.2016Kaie Abe
Plaan.pngPlaan.png25.02.2016Kaie Abe
Hellamaa küla Tamme maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine18.01.2016Kaie Abe
Tamme mü asukoha skeem21.01.2016Kaie Abe
Tamme mü hoonestuse skeem21.01.2016Kaie Abe
Tamme mü situatsiooniskeem21.01.2016Kaie Abe
Tamme mü trasside skeem21.01.2016Kaie Abe
Tamme mü tugiplaan21.01.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee