Tavamenetlus: DP-7-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
DP kehtestamise otsus05.04.2016Kaie Abe
Seletuskiri22.01.2016Kaie Abe
Planeeringu algatamine22.01.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise otsus05.04.2016Kaie Abe
Põhijoonis06.12.2018Pille Tamm
Krundijaotusplaan22.01.2016Kaie Abe
Planeeringuala asukoha skeem22.01.2016Kaie Abe
Tugiplaan22.01.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee