Tavamenetlus: DP-10-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Kantsi küla Riida detailplaneeringu kehtestamine25.01.2016Kaie Abe
Seletuskiri25.01.2016Kaie Abe
Detailplaneeringu algatamise otsus25.01.2016Kaie Abe
Detailplaneeringu vastuvõtmine25.01.2016Kaie Abe
Riida detailplaan.jpgRiida detailplaan.jpg26.01.2016Kaie Abe
Kantsi Riida põhijoonis06.11.2018Pille Tamm
Krundijaotusplaan25.01.2016Kaie Abe
Planeeringuala asukoha skeem25.01.2016Kaie Abe
Tugiplaan25.01.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee