Tavamenetlus: DP-14-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Kuivastu Männiku detailplaneeringu kehtestamine27.01.2016Kaie Abe
Seletuskiri27.01.2016Kaie Abe
Detailplaneeringu algatamise otsus27.01.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldus25.04.2016Kaie Abe
kuivastuv2ike (2).jpgkuivastuv2ike (2).jpg02.02.2016Kaie Abe
Põhijoonis06.12.2018Pille Tamm
Maakaabli planeeritav skeem27.01.2016Kaie Abe
situatsiooniskeem27.01.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee