Tavamenetlus: DP-17-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Detailplaneeringu kehtestamineDetailplaneeringu kehtestamine29.01.2016Kaie Abe
Seletuskiri29.01.2016Kaie Abe
Detailplaneeringu algatamise otsus29.01.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldus06.04.2016Kaie Abe
Põhijoonis29.01.2016Kaie Abe
Asukoha skeem29.01.2016Kaie Abe
Krundijaotusplaan29.01.2016Kaie Abe
Tugiplaan29.01.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee