Tavamenetlus: DP-32-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Liiva küla Liiva sidejaoskonna ja Tõnise maaüksuste detailplaneeringu kehtestamineLiiva küla Liiva sidejaoskonna ja Tõnise maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine16.02.2016Kaie Abe
Seletuskiri16.02.2016Kaie Abe
DP algatamise otsusDP algatamise otsus16.02.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmineDP vastuvõtmine16.02.2016Kaie Abe
Documentpage001(3).jpgDocumentpage001(3).jpg19.02.2016Kaie Abe
Hoonestuse skeem16.02.2016Kaie Abe
Kitsenduste skeem16.02.2016Kaie Abe
Situatsiooniskeem16.02.2016Kaie Abe
Tehnovõrgud16.02.2016Kaie Abe
Tugiplaan16.02.2016Kaie Abe
Tuletõrje veevõtukoha asukoha skeem16.02.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee