Tavamenetlus: DP-38-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-9-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Kaitseministeeriumi kooskõlastus04.04.2017Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus04.04.2017Pille Tamm
Maanteeameti kooskõlastus04.04.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus04.04.2017Pille Tamm
Liiva küla keskuse detailplaneeringu kehtestamine02.05.2017Pille Tamm
Seletuskiri04.04.2017Pille Tamm
Liiva küla keskuse detailplaneeringu algatamineLiiva küla keskuse detailplaneeringu algatamine22.02.2016Pille Tamm
Liiva küla keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine04.04.2017Pille Tamm
Ettepanek detailplaneeringu täiendamiseks04.04.2017Pille Tamm
illustratsioon04.04.2017Pille Tamm
illustratsioon 204.04.2017Pille Tamm
illustratsioon 304.04.2017Pille Tamm
Liivakeskuspohijoonis.jpgLiivakeskuspohijoonis.jpg02.05.2017Pille Tamm
Liivakeskuspohijoonis.jpgLiivakeskuspohijoonis.jpg02.05.2017Pille Tamm
Liivakeskuspohijoonis.jpgLiivakeskuspohijoonis.jpg02.05.2017Pille Tamm
Liiva_keskus_DP joonised_20.01.2017.dwgLiiva_keskus_DP joonised_20.01.2017.dwg02.05.2017Pille Tamm
planeeringujoonis04.04.2017Pille Tamm
kontaktvööndi skeem04.04.2017Pille Tamm
kruntimise skeem04.04.2017Pille Tamm
tehnovõrkude plaan04.04.2017Pille Tamm
Tugiplaan04.04.2017Pille Tamm
eskiislahenduse avaliku väljapaneku korraldamine04.04.2017Pille Tamm
Lähteseisukohad04.04.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee