Tavamenetlus: DP-81-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-25-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Kaitseministeeriumi kooskõlastus16.11.2017Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus05.03.2018Pille Tamm
Muinsuskaitseameti kooskõlastus05.03.2018Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus16.11.2017Pille Tamm
Liiva küla Hariduse ja Tuha katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine28.03.2018Pille Tamm
Seletuskiri05.03.2018Pille Tamm
Vastus ettepanekule05.03.2018Pille Tamm
Liiva küla Hariduse kü DP algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmineLiiva küla Hariduse kü DP algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine05.04.2016Kaie Abe
Liiva küla Hariduse katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine28.11.2017Pille Tamm
Ettepanek planeeringulahendusele05.03.2018Pille Tamm
1863_Planeeringu-lahendus.jpg1863_Planeeringu-lahendus.jpg16.11.2017Pille Tamm
Põhijoonis06.12.2018Pille Tamm
Asukoha skeem 16.11.2017Pille Tamm
DP koostamise lähteseisukohtade kinnitamineDP koostamise lähteseisukohtade kinnitamine05.04.2016Kaie Abe
Planeeirnguala laiendamine volikogu otsusPlaneeirnguala laiendamine volikogu otsus21.09.2016Pille Tamm
Planeeringu lahendus05.03.2018Pille Tamm
Tugiplaan05.03.2018Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee