Tavamenetlus: DP-87-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-31-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Keskkonnaameti kooskõlastus02.07.2018Pille Tamm
Seletuskiri ja joonised23.05.2018Pille Tamm
arvamus K.Niit02.07.2018Pille Tamm
arvamus R.Tiigirand02.07.2018Pille Tamm
juurdepääsu arutelu protokoll25.01.2019Pille Tamm
Lähteseisukohtade kinnitamine06.07.2017Pille Tamm
Võiküla küla Toomi maaüksuse detailplaneeringu algatamine 21.05.2018Pille Tamm
Võiküla küla Toomi maaüksuse detailplaneeringu algatamine muutmine21.05.2018Pille Tamm
arvamus M.Pihel02.07.2018Pille Tamm
Planeeringu menetluse pikendamine25.01.2019Pille Tamm
Planeeringu menetluse pikendamine25.01.2019Pille Tamm
DP koostamise lähteülesande kinnitamineDP koostamise lähteülesande kinnitamine25.04.2016Kaie Abe
DP koostamise lähteülesande kinnitamineDP koostamise lähteülesande kinnitamine25.04.2016Kaie Abe
Läheseisukohad05.07.201906.07.2017Pille Tamm
Vastuväide M.Rohumets02.07.2018Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee