Tavamenetlus: DP-89-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-35-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Elektrilevi kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus28.12.2017Pille Tamm
Maa-ameti kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Maanteeameti kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu kehtestamine28.12.2017Pille Tamm
Seletuskiri16.10.2017Pille Tamm
Planeeringulahendus06.12.2018Pille Tamm
Väikese väina 110kV kaabelliini dp algatamine ja KSH algatamata jätmineVäikese väina 110kV kaabelliini dp algatamine ja KSH algatamata jätmine04.05.2016Pille Tamm
Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu vastuvõtmine16.10.2017Pille Tamm
Väikese väina110kV kaabelliini DP Asukoha plaan-page-001.jpgVäikese väina110kV kaabelliini DP Asukoha plaan-page-001.jpg28.12.2017Pille Tamm
LäheseisukohadLäheseisukohad20.04.201812.05.2016Pille Tamm
Vastuväide16.11.2017Pille Tamm
Asukoha skeem 21.12.2017Pille Tamm
Põhijoonis (Muhu)21.12.2017Pille Tamm
Põhijoonis (Orissaare)16.10.2017Pille Tamm
Tugiplaan (Muhu)16.10.2017Pille Tamm
Tugiplaan (Orissaare)16.10.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee