Tavamenetlus: DP-48-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Rässa küla Käometsa detailplaneeringu kehtestamineRässa küla Käometsa detailplaneeringu kehtestamine03.03.2016Kaie Abe
Seletuskiri03.03.2016Kaie Abe
DP algatamise otsus03.03.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldusDP vastuvõtmise korraldus03.03.2016Kaie Abe
Kaometsajoonis1.pngKaometsajoonis1.png03.03.2016Kaie Abe
Põhijoonis03.03.2016Kaie Abe
Kruntimine03.03.2016Kaie Abe
Situatsiooniskeem03.03.2016Kaie Abe
Tehnovõrkude joonis03.03.2016Kaie Abe
Tuletõrjejuurdepääsutee03.03.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee