Tavamenetlus: DP-53-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Simisti küla Kaisturanna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamineSimisti küla Kaisturanna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine18.03.2016Kaie Abe
Seletuskiri18.03.2016Kaie Abe
DP algatamise otsus18.03.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldusDP vastuvõtmise korraldus18.03.2016Kaie Abe
joonis.jpgjoonis.jpg18.03.2016Kaie Abe
Planeeringujoonis18.03.2016Kaie Abe
Kaablitrassi skeem18.03.2016Kaie Abe
Tuletõrje veevõtukoha asukoha skeem18.03.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee