Tavamenetlus: DP-55-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Simisti küla Suudme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine23.03.2016Kaie Abe
Seletuskiri23.03.2016Kaie Abe
DP algatamise otsus23.03.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldus01.04.2016Kaie Abe
suudmejoonis.jpgsuudmejoonis.jpg23.03.2016Kaie Abe
Asendiplaan23.03.2016Kaie Abe
Ruumilahendusejoonis23.03.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee