Tavamenetlus: DP-61-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Vahtraste küla Tipika maaüksuse detailplaneeringu kehtestamineVahtraste küla Tipika maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine01.04.2016Kaie Abe
Seletuskiri01.04.2016Kaie Abe
Natura hindamine07.12.2018Pille Tamm
DP algatamise otsus01.04.2016Kaie Abe
DP vastuvõtmise korraldusDP vastuvõtmise korraldus01.04.2016Kaie Abe
tipikapohijoonis.jpgtipikapohijoonis.jpg01.04.2016Kaie Abe
Põhijoonis01.04.2016Kaie Abe
Kruntimise ja tehnovõrkude skeem07.12.2018Pille Tamm
Situatsiooniskeem01.04.2016Kaie Abe
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee