Tavamenetlus: DP-92-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-54-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Dp algatamise avaldus01.09.2016Pille Tamm
maanteeameti kooskõlastus10.03.201931.03.2017Pille Tamm
päästeameti kooskõlastus31.03.2017Pille Tamm
Vanamõisa Piirinurga mü dp kehtestamineVanamõisa Piirinurga mü dp kehtestamine25.05.2017Pille Tamm
skeem dp algatamise avalduse juurde01.09.2016Pille Tamm
Seletuskiri25.05.2017Pille Tamm
Detailplaneering 13.02.2017Pille Tamm
Vanamõisa küla Piirinurga mü detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine Vanamõisa küla Piirinurga mü detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine 14.10.2016Pille Tamm
Vanamõisa Piirinurga mü dp vastuvõtmineVanamõisa Piirinurga mü dp vastuvõtmine31.03.2017Pille Tamm
piirinurga.pngpiirinurga.png25.05.2017Pille Tamm
Põhijoonis25.05.2017Pille Tamm
Lähteseisukohtade kinnitamine13.02.2017Pille Tamm
Läheseisukohad13.02.2017Pille Tamm
Maanteeameti lähteseisukohad13.02.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee