Tavamenetlus: DP-93-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-58-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Kaitseministeeriumi kooskõlastus06.07.2017Pille Tamm
Maanteeameti kooskõlastus06.07.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus06.07.2017Pille Tamm
Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine28.09.2017Pille Tamm
Seletuskiri06.07.2017Pille Tamm
Lähteseisukohtade kinnitamine06.07.2017Pille Tamm
Maavanema kiri täiendavate kooskõlastajate määramise asjus06.07.2017Pille Tamm
Liiva Tõnise dp algatamine ja KSH algatamata jätmineLiiva Tõnise dp algatamine ja KSH algatamata jätmine25.11.2016Pille Tamm
Liiva küla Tõnise katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine06.07.2017Pille Tamm
1904 DP-3 Planeeringu lahendus-page-001.jpg1904 DP-3 Planeeringu lahendus-page-001.jpg28.09.2017Pille Tamm
Läheseisukohad06.07.2017Pille Tamm
algatamise taotlus14.10.2016Pille Tamm
Asukoha skeem 06.07.2017Pille Tamm
Maavanema heakskiit28.09.2017Pille Tamm
Planeeringu lahendus06.07.2017Pille Tamm
Tugiplaan06.07.2017Pille Tamm
Visualiseering06.07.2017Pille Tamm
Visualiseering06.07.2017Pille Tamm
Visualiseering06.07.2017Pille Tamm
Visualiseering06.07.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee