Tavamenetlus: DP-94-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-61-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
algatamise taotlus18.11.2016Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus08.06.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus08.06.2017Pille Tamm
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine19.12.2017Pille Tamm
Seletuskiri19.12.2017Pille Tamm
Ehituskeeluvööndi vähendamise nõusolek19.12.2017Pille Tamm
Maavanema kiri täiendavate kooskõlastajate määramise asjus08.06.2017Pille Tamm
Planeeringulahendus07.12.2018Pille Tamm
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmineSimisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine27.02.2017Pille Tamm
Simisti küla Lõkitsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine08.06.2017Pille Tamm
Lõkitsa dp põhijoonis.jpgLõkitsa dp põhijoonis.jpg19.12.2017Pille Tamm
Põhijoonis07.12.2018Pille Tamm
Detailplaneeringu tugiplaan08.06.2017Pille Tamm
Situatsiooniskeem08.06.2017Pille Tamm
Üldplaneeringu muutmise ettepanek07.12.2018Pille Tamm
LähteseisukohadLähteseisukohad27.01.201927.02.2017Pille Tamm
Lõkitsa detailplaneering19.12.2017Pille Tamm
Põhijoonis19.12.2017Pille Tamm
Üldplaneeringu muutmise ettepanek19.12.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee