Tavamenetlus: DP-2-2017
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-2-2017
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
algatamise taotlus31.03.2017Pille Tamm
Elektrilevi kooskõlastus18.09.2018Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus14.03.2018Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus14.03.2018Pille Tamm
Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine18.09.2018Pille Tamm
algatamise eskiis31.03.2017Pille Tamm
Seletuskiri18.09.2018Pille Tamm
Arvamus enne kehtestamist Saadu mü18.09.2018Pille Tamm
Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule18.09.2018Pille Tamm
Maavalitsuse poolt täiendavate kooskõlastajate määramine18.09.2018Pille Tamm
Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmineVahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine27.02.2017Pille Tamm
vahtraste küla Mulla maaüksuse detailpalneeringu vastuvõtmine05.04.2018Pille Tamm
arvamus algatamisel Majaka mü18.09.2018Pille Tamm
Arvamus algatamisel Saadu mü18.09.2018Pille Tamm
Arvamus avalikustamisel Majaka mü18.09.2018Pille Tamm
arvamus avalikustamisel Saadu mü18.09.2018Pille Tamm
Visualiseering18.09.2018Pille Tamm
Planeeringu põhijoonis18.09.2018Pille Tamm
tugiplaan03.04.2018Pille Tamm
asukoha skeem03.04.2018Pille Tamm
elektriühenduse skeem03.04.2018Pille Tamm
kruntimise skeem03.04.2018Pille Tamm
Elektrilevi tehnilised tingimused03.04.2018Pille Tamm
LäheseisukohadLäheseisukohad01.03.201902.03.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee