Tavamenetlus: DP-4-2017
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-12-2017
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Päästeameti kooskõlastus18.12.2017Pille Tamm
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine26.01.2018Pille Tamm
Seletuskiri18.12.2017Pille Tamm
Juurdepääsutee nõusolekud14.02.2018Pille Tamm
Planeeringu lahendus18.12.2017Pille Tamm
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu algatamine27.04.2017Pille Tamm
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine18.12.2017Pille Tamm
lageda joonis.jpglageda joonis.jpg26.01.2018Pille Tamm
lageda joonis.jpglageda joonis.jpg26.01.2018Pille Tamm
Põhijoonis18.12.2017Pille Tamm
Lähteseisukohtade kinnitamine27.04.2017Pille Tamm
Planeeringu lähteseisukohad26.04.201927.04.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee