Tavamenetlus: DP-6-2017
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-16-2017
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
algatamise taotlus26.06.2017Pille Tamm
Elektrilevi kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Kaitseministeeriumi kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Muinsuskaitseameti kooskõlastus16.10.2017Pille Tamm
Päelda küla Ruusiaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtstamine28.11.2017Pille Tamm
Seletuskiri16.10.2017Pille Tamm
detailplaneering16.10.2017Pille Tamm
Päelda küla Ruusiaugu maaüksuse detailplaneeringu algatamine26.06.2017Pille Tamm
Päelda küla Ruusiaugu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine16.10.2017Pille Tamm
illustratsioon16.10.2017Pille Tamm
planeeringujoonis16.10.2017Pille Tamm
Situatsiooniskeem16.10.2017Pille Tamm
Tugiplaan16.10.2017Pille Tamm
Lähteseisukohad22.06.201926.06.2017Pille Tamm
Lähteseisukohtade kinnitamine26.06.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee