Tavamenetlus: DP-7-2017
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-18-2017
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Elektrilevi kooskõlastus18.10.2017Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus18.12.2017Pille Tamm
Muinsuskaitseameti kooskõlastus18.10.2017Pille Tamm
Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus18.12.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus18.12.2017Pille Tamm
Veeteedeameti kooskõlastus18.12.2017Pille Tamm
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu kehtestamine25.04.2018Pille Tamm
planeeirngulahendus18.12.2017Pille Tamm
Seletuskiri18.12.2017Pille Tamm
Detailplaneeringu heakskiitmine25.04.2018Pille Tamm
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu algatamine ja KSH algatamata jätmineKallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu algatamine ja KSH algatamata jätmine06.07.2017Pille Tamm
Kallaste küla kallaste sadamaala detailplaneeirngu vastuvõtmine18.12.2017Pille Tamm
Põhijoonis18.12.2017Pille Tamm
Asukoha skeem 18.12.2017Pille Tamm
elektriskeem18.12.2017Pille Tamm
Tugiplaan18.12.2017Pille Tamm
LäheseisukohadLäheseisukohad06.07.2017Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee