Tavamenetlus: DP-8-2017
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-29-2017
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
algatamise taotlus21.08.2017Pille Tamm
Keskkonnaameti kooskõlastus31.05.2018Pille Tamm
Maanteeameti kooskõlastus06.03.2018Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus06.03.2018Pille Tamm
Muhu tapamaja detailplaneeringu kehtestamine02.07.2018Pille Tamm
Muhu tapamaja dp seletuskiri.pdf31.05.2018Pille Tamm
Põlluvälja mü esindaja vastuväidetest loobumine25.06.2018Pille Tamm
Muhu tapamaja detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine21.08.2017Pille Tamm
Muhu tapamaja detailplaneeringu vastuvõtmine06.03.2018Pille Tamm
esitatud arvamus (Ruusiaugu)06.03.2018Pille Tamm
Põhijoonis06.03.2018Pille Tamm
Illustratsioon06.03.2018Pille Tamm
Situatsiooniskeem06.03.2018Pille Tamm
tugiplaan06.03.2018Pille Tamm
Põlluvälja mü esindaja täiendavad vastuväited31.05.2018Pille Tamm
Põlluvälja mü esindaja vastuväited04.04.2018Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee