Tavamenetlus: DP-90-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-40-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Keskkonnaameti kooskõlastus23.08.2017Pille Tamm
Päästeameti kooskõlastus23.08.2017Pille Tamm
Pädaste küla Kadaka maaüksuse detailplaneeringu kehtestaminePädaste küla Kadaka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine23.08.2017Pille Tamm
Seletuskiri23.08.2017Pille Tamm
Detailplaneering23.08.2017Pille Tamm
Maavanema heakskiit23.08.2017Pille Tamm
nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks23.08.2017Pille Tamm
Pädaste küla Kadaka mü dp algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätminePädaste küla Kadaka mü dp algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine23.08.2016Pille Tamm
Pädaste Kadaka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtminePädaste Kadaka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine28.02.2017Pille Tamm
Kadaka dp põhijoonis-page-001.jpgKadaka dp põhijoonis-page-001.jpg23.08.2017Pille Tamm
Kadaka dp põhijoonis-page-001.jpgKadaka dp põhijoonis-page-001.jpg23.08.2017Pille Tamm
Põhijoonis23.08.2017Pille Tamm
Kruntimise skeem23.08.2017Pille Tamm
situatsiooniskeem23.08.2017Pille Tamm
tugiplaan23.08.2017Pille Tamm
Üldplaneeringu muutmise ettepanek23.08.2017Pille Tamm
LäheseisukohadLäheseisukohad15.11.2016Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee