Tavamenetlus: DP-91-2016
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-48-2016
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamineTamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine02.05.2017Pille Tamm
Seletuskiri27.03.2017Pille Tamm
Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmineTamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine21.09.2016Pille Tamm
Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmineTamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine27.03.2017Pille Tamm
planeeringule esitatud arvamus27.03.2017Pille Tamm
pollumaapohijoonis.jpgpollumaapohijoonis.jpg02.05.2017Pille Tamm
Põhijoonis27.03.2017Pille Tamm
Situatsiooniskeem27.03.2017Pille Tamm
Tugiplaan27.03.2017Pille Tamm
detailplaneeringuala laiendamine13.02.2017Pille Tamm
Planeeringu lähteseisukohadPlaneeringu lähteseisukohad21.09.201821.09.2016Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee