Tavamenetlus: DP-3-2018
Üldandmed
Toimingud
Asukoht
Muud andmed
Otsustused
Ettepanekud/Vastuväited
 
T-16-2018
Nimetus
Fail
Kehtiv kuni
Lisatud
Aeg
Lisaja
Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamise vajaduse osas28.03.2018Pille Tamm
Muinsuskaitseameti seisukoht KSH algatamise vajaduse osas28.03.2018Pille Tamm
Koguva sadama detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine28.03.2018Pille Tamm
ekspertarvamus kavandatavate muulide mõjust setete transpordile ja settimisele28.03.2018Pille Tamm
Lähteseisukohad04.04.2018Pille Tamm
Kasutajatugi: tel. 671 5188 e-mail: abi@andmevara.ee